foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

zwemmen met plezier!

Disclaimer

De website van ZV 44 bevat informatie over het reilen en zeilen van de vereniging. Voor toegang tot en het gebruik maken van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

  1. Ondanks de uiterste zorg die ZV 44 aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website wordt verstrekt.
  2. ZV 44 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade (direct, indirect of gevolgschade), die ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld-)informatie op deze site, wordt geleden.
  3. ZV 44 behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen c.q. aan te passen.
  4. Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto's of teksten op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of anderszins, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, bij ZV 44 melden. ZV 44 zal deze foto's/teksten, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen of aanpassen.

 

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Alle rechten van de informatie (beeld, tekst, geluid, video, enz.) op de website van ZV 44, berusten bij
ZV 44 of zijn gelicenceerd aan ZV 44.

Overname of verveelvoudiging van deze informatie is, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ZV 44 of, m.b.t. foto-, video- of geluid, de maker van het materiaal, niet toegestaan.

De teksten op de ZV 44 website mogen alleen worden bekeken, gedownload of geprint worden, indien dit voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik wordt gedaan. Daarnaast mag deze informatie niet gewijzigd worden en zal te allen tijde de bronvermelding "© Copyright ZV 44" in elke kopie moeten worden geplaatst.

Voor wat betreft het foto-, video- of geluidmateriaal is het bovenstaande, alleen mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotograaf, videoman/-vrouw of de maker van het geluid. ZV 44 beschikt over de benodigde info hierover.