foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

zwemmen met plezier!

Contributie

 contributie 2017

Bij het aangaan van het lidmaatschap van ZV 44 machtigt u ZV 44 om de contributie in termijnen van uw rekening af te schrijven. ZV 44 berekent eenmalig € 7,50 aan inschrijfkosten. Dit bedrag zal bij de eerste termijn worden geïncasseerd. Tevens gaat u akkoord met het eenmaal per jaar in januari automatisch incasseren van de bondscontributie van de KNZB alsmede de kosten van de startvergunning indien van toepassing. De contributie en bondsbijdragen worden jaarlijks geïndexeerd. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een half jaar en is daarna per kwartaal schriftelijk opzegbaar (ledenadministratie@zv44.nl).

Voor meer informatie zie het Huishoudelijk Reglement onder Reglementen & Statuten.

Jeugdsportfonds 

 

Alle kinderen moeten kunnen sporten. Dat is het motto van het Jeugdsportfonds. Maar sporten kost geld. Voor veel ouders is dat geen probleem maar voor veel anderen een enorme drempel. Daarom biedt het Jeugdsportfonds een kans. Het Jeugdsportfonds biedt namelijk kinderen uit financieel minder daadkrachtige gezinnen de mogelijkheid om lid te worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt voor deze kinderen de contributie en eventueel benodigde sportattributen tot een maximum bedrag van € 225,- per kind per jaar.

Het Jeugdsportfonds Zwolle is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar die in Zwolle wonen en waarvan de ouder(s) de kosten van het sporten niet kunnen betalen, bijvoorbeeld kinderen in gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Voor meerdere kinderen uit één gezin kan een aanvraag worden ingediend. Als de financiële positie van het gezin niet verandert, kan elk jaar opnieuw een aanvraag worden ingediend bij het Jeugdsportfonds Zwolle.

Ouders kunnen geen aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds, maar kunnen wel zelf een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen in aanmerking komen voor het Jeugdsportfonds. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een leerkracht of een intern begeleider van school, een gezinsvoogd, de (school)arts, een jeugdwerker of een (jeugd)hulpverlener. Kortom, de intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere en heeft inzicht in de gezinssituatie.

 

JSFLogoZWOLLEbew